کتاب های کلاس نهم منتشر شد!کتاب های درسی کلاس نهم هم منتشر شد! امروز به تاریخ 1394/6/26 کتاب های درسی کلاس نهم همانگونه که انتظار می رفت منتشر! و طبق اخبار دانش آموزان از شنبه هفته آینده می توانند کتاب ها را به صورت حضوری در مراکز پخش کتب درسی خریداری و تهیه نمایند.
یکی از کابوس هایی که نهمی ها قطعا از آن فراری بودند این بود که کتاب ها چند ماه پس از آغاز سال تحصیلی منتشر شوند اما خوش بختانه با انتشار کتاب های درسی کلاس نهم در این تاریخ این مشکل هم پیش نخواهد آمد!
شما نظر دیگری در این مورد دارید؟ خوشحال می شوم نظر شما را هم بدانم!!!