انتخاب رشته به کلاس نهم منتقل شدانتخاب رشته به کلاس نهم منتقل شد! این تیتر خبری بود که مدت های پیش در همه خبر گذاری ها بازتاب گسترده ای داشت طبق گفته های مسئولین انتخاب رشته به انتهای کلاس نهم منتقل شده است یعنی دانش آموزان در اواخر کلاس نهم باید انتخاب رشته کنند! همچنین برخی از پیش نیاز ها در این زمینه نیز در حال فراهم شدن است و به همین سبب قرار دادن یک درس برای کمک به دانش آموزان در انتخاب رشته از گزینه های روی میز است! به طوریکه در پیش نویس کتاب کار و فناوری کلاس نهم درس آخر به همین موضوع یعنی انتخاب رشته اختصاص داده شده است.هم

ابراهیم سحرخیز تاکید کرد که نمرات درسی دانش آموزان در پایه های هفتم و هشتم تائیر بسزایی در انتخاب رشته دارد و یکی از فاکتور های اصلی در انتخاب رشته به شمار می رود. همچنین وی گفت که به احتمال زیاد تا دوسال دیگر این هدف کاملا عملی خواهد شد.

تیم 9class هم به نوبه ی خود برای شما آرزوی موفقیت در سال تحصیلی جدید و انتخاب رشته مناسب را دارد.   میتوانید دیدگاه خود را در این باره در بخش نظرات اعلام کنید.