پیش نویس کتاب ریاضی پایه نهمپیش نویس کتاب ریاضی کلاس نهم را برای شما قرار دادیم همان طور که مستحظرید این درس شیرین! نه اشتباه شد ، تلخ ! باعث تشدید شدن تعداد زیادی از دانش آموزان شده است به همین دلیل ما در وبلاگ 9class آن را برای شما دانش آموزان کلاس نهم قرار دادیم تا با مطالعه ی آن در تابستان در سال آینده شهریوری نشوید! امید وارم مطالعه مفید و دقیقی در تابستان داشته باشید البته شایان ذکر است برخی از درس ها تا حدودی تکراری اند و در سال های گذشته آنها را خوانده اید پیش نویس کتاب ریاضی کلاس نهم شامل 154 صفحه و 8 فصل است که فصل های آن به ترتیب مجموعه ها ، احداد حقیقی ، استدلال و اثبات در هندسه ، توان و ریشه ، عبارت های جبری ، خط و نسبت های مثلثاتی ، عبارت های گویا و حجم و مساحت هستند. دانلود پیش نویس کتاب ریاضی پایه نهم